tvuna

סיגריות לחיתון ילדים

"מזל טוב! מזל טוב!" קריאות שמחה נשמעו מכל עבר. ר' יוסף אירס את בתו הבכורה עב"ג בשעה טובה ומוצלחת. כל ידידיו ומכריו באו לשמוח עמו בשמחת האירוסין. יום לאחר השמחה הוא מרים טלפון אל ידידו הקרוב, ר' שמעון, זה שאירס לא מזמן את בתו השלישית. "תגיד לי", הוא פתוח ללא הקדמות מיותרות, "איך מתחילים?" ר' …

סיגריות לחיתון ילדים לקריאה »